FANDOM


This is a list of Fist of the North Star video games.

NEC PC-8801 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star:Violent Adventure 北斗の拳 バイオレンス劇画アドベンチャー Hokuto no Ken: Violence Gekiga Adventure May 1986

NEC PC-9801 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star:Violent Adventure 北斗の拳 バイオレンス劇画アドベンチャー Hokuto no Ken: Violence Gekiga Adventure May 1986

FM-7 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star:Violent Adventure 北斗の拳 バイオレンス劇画アドベンチャー Hokuto no Ken: Violence Gekiga Adventure May 1986

Family Computer/NES Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star 北斗の拳 Hokuto no Ken August 10, 1986
Fist of the North Star 北斗の拳2 Hokuto no Ken 2 April 17, 1987 April, 1989
Fist of the North Star 3 北斗の拳3 新世紀創造 凄拳列伝 Hokuto no Ken 3 - Shin Seiki Sōzō - Seiken Retsuden October 19, 1989
Fist of the North Star 4 北斗の拳4 七星覇拳伝 北斗神拳の彼方へ Hokuto no Ken 4 - Shichisei Hakenden - Hokuto Shin Ken no Kanata e March 29, 1991
Famicom Jump: Hero Retsuden ファミコンジャンプ 英雄列伝 Famikon Janpu Hīrō Retsuden February 15, 1989

Super Famicom Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star 5 北斗の拳5 天魔流星伝 哀★絶章 Hokuto no Ken 5 - Tenma Ryūsei Den - Ai Zetsushō July 10, 1992
Fist of the North Star 6 北斗の拳6 激闘伝承拳 覇王への道 Hokuto no Ken 6 - Gekitō Denshōken - Haō e no Michi November 20, 1992
Fist of the North Star 7 北斗の拳7 聖拳列伝 伝承者への道 Hokuto no Ken 7 - Seiken Retsuden - Denshōsha e no Michi December 24, 1993

Nintendo DS Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: The Path of the Hokuto Shinken Successor 北斗の拳 ~北斗神拳伝承者の道~ Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshōsha no Michi February 14, 2008
Jump Ultimate Stars​ ジャンプアルティメットスターズ Janpu Arutimetto Sutāzu​ November 23, 2006

Nintendo Game Boy Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: 10 Big Brawls for the King of Universe​ 北斗の拳 ~北斗神拳伝承者の道~ Hokuto no Ken - Seizetsu Jūban Shōbu December 22, 1989 April 1990


Nintendo Wii Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star 北斗の拳 Hokuto no Ken February 26, 2008
Last Battle 北斗の拳 Hokuto no Ken - Shin Seikimatsu Kyūseishu Densetsu
Pachi-Slot Fist of the North Star 北斗の拳 Jissen Pachi-Slot Pachinko Hisshôhô! Hokuto no Ken May 24, 2007

Sega Master System Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Black Belt 北斗の拳 Hokuto no Ken July 20, 1986 1986

Sega Mega Drive Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Last Battle 北斗の拳 Hokuto no Ken - Shin Seikimatsu Kyūseishu Densetsu July 1, 1989 US September 21, 1989

EU 1990

Commodore 64 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Last Battle 北斗の拳 Hokuto no Ken - Shin Seikimatsu Kyūseishu Densetsu EU 1991

Amiga Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Last Battle 北斗の拳 Hokuto no Ken EU 1991

Sega Saturn Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star 北斗の拳 Hokuto no Ken December 22, 1995

Sony PlayStation Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star 北斗の拳 Hokuto no Ken August 30, 1996
Fist of the North Star: End of the Century - The Legendary Messiah 北斗の拳 世紀末救世主伝説 Hokuto no Ken: Seikimatsu Kyūseishu Densetsu October 26 2000

Sony PlayStation 2 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Sega Ages 2500 Fist of the North Star 北斗の拳 Hokuto no Ken March 25, 2004
Fist of the North Star: The Twin Blue Stars of Judgment - History of the Fist Masters 北斗の拳 審判の双蒼星 拳豪列伝 Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei Kengō Retsuden March 29, 2007

Sony PlayStation Portable Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star:Chronicles of Raoh 北斗の拳 Hokuto no Ken : Raoh Gaiden - Ten no Haoh January 22, 2009

Sony PlayStation 3 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: Ken's Rage 北斗無双 Hokuto Musō March 25, 2010 November 2, 2010 USA

November 5, 2010 EU


Xbox 360 Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: Ken's Rage 北斗無双 Hokuto Musō March 25, 2010 November 2, 2010 USA

November 5, 2010 EU

Arcade Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: The Twin Blue Stars of Judgment - History of the Fist Masters 北斗の拳 審判の双蒼星 拳豪列伝 Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei Kengō Retsuden 2005
Fighting Mania: Fist of the North Star パンチマニア 北斗の拳 Punch Mania: Hokuto no Ken March 2000

Hokuto no Ken

December 2000

Hokuto no Ken 2

PC Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: Typing Mystery タイピング奥義 北斗の拳 激打 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi March 1999
Fist of the North Star: Typing Mystery 2 タイピング覇王 北斗の拳 激打 2 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi 2 July 2000
Fist of the North Star: Typing Mystery Zero タイピング覇王 北斗の拳 激打 0 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi 0 February 2001
Fist of the North Star: Typing Mystery 3 タイピング百裂拳 北斗の拳 激打 3 Hyakuretsuken Hokuto no Ken Gekiuchi 3 April 2003
Fist of the North Star Online 北斗の拳オンライン Hokuto no Ken Online July 2008

MAC Edit

English name Kanji name Romanji name Japanese Release English Release
Fist of the North Star: Typing Mystery タイピング奥義 北斗の拳 激打 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi March 1999
Fist of the North Star: Typing Mystery 2 タイピング覇王 北斗の拳 激打 2 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi 2 July 2000
Fist of the North Star: Typing Mystery Zero タイピング覇王 北斗の拳 激打 0 Typing Ougi Hokuto no Ken Gekiuchi 0 February 2001
Fist of the North Star: Typing Mystery 3 タイピング百裂拳 北斗の拳 激打 3 Hyakuretsuken Hokuto no Ken Gekiuchi 3 April 2003

External linksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.